Schadelicious – PERMANENT LIPS MAKEUP

Vážené klientky. Neustále je potřeba se zdokonalovat a proto jsem se zúčastnila školení techniky “Schadelicious – PERMANENT LIPS MAKEUP” technika 3D a 5D pod vedením Alekandra Górecka. (www.alksandagorecka.com)

Cerificate

GoreckaCerificate2